28. in 29. november 2023
15. konferencakazenskega prava in kriminologije
GH Bernardin, Portorož
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund
Program
Torek, 28. november
 • 14.30

  14.30–15.00 sprejem udeležencev

  15.00–17.00 1. sekcija: Mladi in slovenski kazenskopravni sistem

  vodja: dr. Mojca M. Plesničar

  Temeljni postulati obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in prekrškov v slovenskem kaznovalnem pravu, dr. Zvonko Fišer

   Predstavitev študije Izzivi obravnavanja mladoletnikov v slovenski praksi, dr. Jasmina Arnež, dr. Mojca M. Plesničar

   Mladoletniška kriminaliteta s poudarkom na medvrstniškem nasilju, dr. Katja Filipčič

   Usposabljanje v pravosodju za boljše delo z mladoletniki: prvi koraki k specializaciji, Mirjam Kline

  17.00–17.30 odmor

  17.30 okrogla miza: Obravnavanje mladoletnikov – (spet) novemu zakonu naproti?

  Sodelujoči: dr. Jasmina Arnež, Mirjam Kline, Deja Kozjek, dr. Mateja Hudoklin, Borut Marolt, Robert Tekavec

Sreda, 29. november
 • 9.00

  9.00–11.00 2. sekcija: Aktualna ustavnopravna vprašanja

  vodja: dr. Sabina Zgaga Markelj

   Predhodnost sodnega nadzora nad posegi v pravico do zasebnosti, dr. Primož Gorkič

   Načelo zakonitosti v kazenskem pravu: vidiki uporabe in razlage kazenskega zakona v obdolženčevo korist, Samo Košir

   Ustavnopravne dileme v zvezi s hišnimi redi zavodov za prestajanje kazni zapora, mag. Karin Merc

   Varstvo pravice do osebne svobode pred Ustavnim sodiščem, dr. Eneja Drobež

  Priporu alternativni ukrepi zoper obdolženca, državljana države članice Evropske unije, dr. Sabina Zgaga Markelj

  11.00–11.30 odmor

  11.30–13.30 3. sekcija: Dileme kazenskega postopka v luči novega znanstvenega komentarja ZKP

  vodja: dr. Miha Šepec

   Izločanje nezakonitih dokazov: utilitaristično tehtanje in kolizija ustavnih pravic, dr. Miha Šepec

   Izvedenstvo in načelo kontradiktornosti v kazenskem postopku, dr. Miha Hafner

   (Ne)ustreznost ureditve podaljševanja pripora po Vrhovnem sodišču, dr. Luka Vavken

  Sekcija 3.1: Začasno zavarovanje in odvzem premoženja v kazenskem postopku

   Čezmejno začasno zavarovanje in odvzem premoženja v kazenskem postopku – predstavitev FORCE standardov za uporabo Uredbe 2018/1805, Jan Stajnko

  13.30–13.45 odmor

  13.45–15.45 4. sekcija: Bremena dela v kazenskem pravosodju

  vodja: dr. Matjaž Ambrož

   Pogled tožilca na psihološka bremena pri njegovem delu, mag. Jride Mršnik Poljšak

   Pogled preiskovalne sodnice na bremena dela v kazenskem pravosodju, Ana Bučar Brglez

   Bremena dela v kazenskem pravosodju in koncept notranje emigracije, dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Matjaž Jager

   Predstavitev raziskovalnega projekta Bremena dela v kazenskem pravosodju, dr. Matjaž Ambrož

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Želite izvedeti več?
Lahko nam pošljete vprašanja vnaprej če želite izvedeti kaj več v okviru določenega predavanja.

  GH Bernardin
  V Grand Hotelu Bernardin se nahaja največji kongresni center v Sloveniji. Primeren je za organizacijo najrazličnejših dogodkov na enem najlepših delov slovenske obale.
  Kotizacija
  15. konferenca kazenskega prava in kriminologije
  380,00 EUR

  Kotizacija vključuje gradivo in znaša 380,00 EUR brez DDV (463,60 EUR z DDV).

  Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori

  Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja.

  Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

  Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

  Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje

  S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da se moj elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o ugodnostih in novih pravnih dogodkih GV Založbe. Prebral sem Izjavo o varstvu podatkov in sem seznanjen, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišem, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo za odjavo.

  Galerija
  Nekaj foto utrinkov iz GH Bernardin.
  Kontaktirajte nas

   S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega sporočila. Prebral sem Izjavo o varstvu podatkov, ki se nahaja na dnu te spletne strani.

   Želite zastaviti vprašanja predavatelju?